TOP termékek

Tisztelt Látogató!

Kérem kövesse figyelemmel akciós ajánlatainkat.

A rendelés beérkezése után telefonon egyeztetünk a megrendelővel.

+36 20 9567869 | vetomag@szatmarivetomag.hu

 +36 20 9567869  | szatmarivetomag@gmail.com

 

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.


Üdvözöljük az Szatmári Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.szatmarivetomag.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás
igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a
következő linken [link beillesztése] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető
tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem
megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Szolgáltató

Név: Szatmári Kft.

Székhely: 6500 Baja Dózsa György út 66.

Levelezési cím: 6500 Baja Dózsa György út 66.

Üzlethelyiség címe: 6500 Baja Dózsa György út 66.

Képviselő neve: Szatmári István

Cégjegyzékszám: 03-09-106974

Bejegyző Bíróság neve: Kecskeméti Törvényyszék Cégbírósága

Adószám:11578880-2-03

Közösségi adószám:HU11578880-2-03

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11732033-20024853-00000000

IBAN számlaszám: HU1311732033-20024853-00000000


E-mail cím: szatmarivetomag@gmail.com

Telefonszám: +36 20 9567869

3. A honlapon folytatott tevékenység
Annak leírása, hogy a honlapon milyen termékek vagy szolgáltatás értékesítését végzi a Szolgáltató.

4. Felhasználási feltételek
1. Felhasználási feltételek


1. Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan
okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért
való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó
köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a
jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató
jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap
használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul
jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak
találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött
megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a
Felhasználó regisztrációját.

1. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei
szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt
állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a
Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:
bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát
és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A
Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
www.ontozeswebshop.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt
minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden
olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére,
archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a
Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a
Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat
felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás
igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató
keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

5. A honlapon történő vásárlás
1. a honlapon történő vásárlás

1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül.
Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a
Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület
értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt
- Email cím
- Jelszó

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt
- Kapcsolattartó neve
- Telefonszáma

A „Számlázási adatok” menüpont alatt
- Név
- számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
- Cég megrendelő esetén adószám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a
számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa
eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével
áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az szatmarivetomag@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet
megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a
törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok
és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs
mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben
Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott,
köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen
módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok
időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


1. Megrendelés

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra
meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal felső oldalán
található "Termékek" gombra kattintást követően, illetve szintén a Honlap bal oldalán található „Kategóriák” menüpont alatt
megtalálható alkategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Ugyanezen menüpont alatt Felhasználó az "Akciós termékek" feliratra kattintva az Honlapon eladásra kínált összes akciós termék
megtalálhatja. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet
erejéig" megjelölés.

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni
kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó
keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Szintén a Honlap jobb felső sarkában található „Részletes keresés” feliratra kattintva
Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés
eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a
termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.
Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a
terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a
megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség
pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék típusát, darabszámát, és a megrendelés összegét) Felhasználó a Honlap jobb oldalán, a
"Kosár" menüpont alatt megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” feliratra vagy a „Megrendelés”
gombra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó
árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön
terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos
beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a
megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a
termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatnia, illetve a „Kosár
elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmentenie.

Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy
nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy
amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva,
vagy
az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában
meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon
tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de
elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Felhasználó a
„Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között. Ha Felhasználó választott a
rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva
a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését
tartalmazó ellenőrző felülethez.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa
megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen
ÁSZF-et.

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a
megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is
megtalálható.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található
„Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelések követése" menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését.
Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

1. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A
termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) illetve euroban kerül feltüntetésre, attól függően, hogy a Felhasználó a képernyő felső
menüjében a pénznemek menüben milyen pénznemet választott.

A szállítási díj a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához, attól függően, hogy a Felhasználó milyen szállítási módot választ
ki.


1. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor
lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési
felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott
mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján
visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során
megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez
tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail
Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és
Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött
rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok
tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a
Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

1. Fizetés
Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes
fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van
arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a postai alkalmazottnak teljesítse készpénzben.
Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a
Szolgáltató OTP Bank NyRt.- nél vezetett 11732033-20024853-00000000 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás
esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a
megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
1. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel
együtt kinyomtatott számlát ad.

1. Szállítás

A szállítást a Szolgáltató a Felhasználó által megadott szállítási címre a Magyar Posta igénybevételével csomagként teljesíti a csomag
kiszállítását. A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a hétfőtől-péntekig, 08:00-16:00 óra között történik. Amennyiben Felhasználó
ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási
időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a Felhasználó a nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a szállító
következő napon még egyszer, megkísérli az átadást.

A terméknek a szállítótól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi
átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a szállító távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és
minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi dokumentum aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind
külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a
csomagolás vagy a termék).

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy
jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan
sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató
díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a
kézbesítőnek. Át nem vett, visszaküldött csomag esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Felhasználóra terheli, újra küldését
kizárólag a csomag ellenértékének előre történő utalása esetén áll módjában ismételten elindítani.


1.9.Szállítási költségek

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre https://szatmarivetomag.hu/shop_contact.php?tab=shipping kattintva tájékozódhat a
Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.


1.10. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje készleten lévő termék esetén 1-3 munkanap.
E-mailben értesítjük, ha a rendelt termék bármelyike nincs raktáron, illetve hogy mikor várható a beérkezése.
Előre utalással történő fizetés esetén a megrendelt csomagot csak az áru ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezése
után áll módunkban átadni a futárszolgálatnak!

Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn
belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
Afogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési
időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni

1. Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon
vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre munkanapokon 08:00-17:00 óra és szombati napokon 08:00-17:00 óra
között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

6. Elállási jog
1. Elállási jog

1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,
telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári
napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail
illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha
Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött
csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért
fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül
Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jogolyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére
szabtak;

7. Szavatosság
1. szavatosság

1. Kellékszavatosság

Felhasználó ma Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói
szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit.
Felhasználó m– választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék
hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a
Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a
szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
1. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Név:Szatmári Kft.

Cím:6500 Baja Dózsa György u. 66

E-mail: szatmarivetomag@gmail.com

1. Bevezetés
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1.


Üdvözöljük az Szatmári Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.szatmarivetomag.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás
igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a
következő linken [link beillesztése] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető
tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem
megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Szolgáltató

Név: Szatmári Kft.

Székhely: 6500 Baja Dózsa György út 66.

Levelezési cím: 6500 Baja Dózsa György út 66.

Üzlethelyiség címe: 6500 Baja Dózsa György út 66.

Képviselő neve: Szatmári István

Cégjegyzékszám: 03-09-106974

Bejegyző Bíróság neve: Kecskeméti Törvényyszék Cégbírósága

Adószám:11578880-2-03

Közösségi adószám:HU11578880-2-03

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11732033-20024853-00000000

IBAN számlaszám: HU1311732033-20024853-00000000


E-mail cím: szatmarivetomag@gmail.com

Telefonszám: +36 20 9567869

3. A honlapon folytatott tevékenység
Annak leírása, hogy a honlapon milyen termékek vagy szolgáltatás értékesítését végzi a Szolgáltató.

4. Felhasználási feltételek
1. Felhasználási feltételek


1. Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató
nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan
okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért
való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó
köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a
jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató
jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a
vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap
használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem
megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul
jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak
találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött
megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a
Felhasználó regisztrációját.

1. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei
szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt
állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a
Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:
bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát
és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és
egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása
esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő
tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap
használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon
szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A
Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a
www.ontozeswebshop.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt
minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden
olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére,
archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a
Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a
Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a
Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat
felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás
igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató
keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

5. A honlapon történő vásárlás
1. a honlapon történő vásárlás

1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül.
Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a
Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület
értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt
- Email cím
- Jelszó

A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt
- Kapcsolattartó neve
- Telefonszáma

A „Számlázási adatok” menüpont alatt
- Név
- számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
- Cég megrendelő esetén adószám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a
számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa
eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével
áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az szatmarivetomag@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet
megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a
törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok
és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs
mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben
Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott,
köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen
módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok
időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


1. Megrendelés

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra
meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal felső oldalán
található "Termékek" gombra kattintást követően, illetve szintén a Honlap bal oldalán található „Kategóriák” menüpont alatt
megtalálható alkategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Ugyanezen menüpont alatt Felhasználó az "Akciós termékek" feliratra kattintva az Honlapon eladásra kínált összes akciós termék
megtalálhatja. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet
erejéig" megjelölés.

Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni
kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó
keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Szintén a Honlap jobb felső sarkában található „Részletes keresés” feliratra kattintva
Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés
eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a
termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.
Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a
terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a
megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség
pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék típusát, darabszámát, és a megrendelés összegét) Felhasználó a Honlap jobb oldalán, a
"Kosár" menüpont alatt megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” feliratra vagy a „Megrendelés”
gombra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó
árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön
terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos
beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.

Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a
megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a
termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatnia, illetve a „Kosár
elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmentenie.

Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy
nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy
amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva,
vagy
az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában
meghatározottak szerint.

A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon
tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de
elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.

A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Felhasználó a
„Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között. Ha Felhasználó választott a
rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva
a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését
tartalmazó ellenőrző felülethez.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa
megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen
ÁSZF-et.

Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a
megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, értesíti a Felhasználót, ahol a Felhasználó megrendelésének száma is
megtalálható.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található
„Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelések követése" menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését.
Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

1. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A
termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) illetve euroban kerül feltüntetésre, attól függően, hogy a Felhasználó a képernyő felső
menüjében a pénznemek menüben milyen pénznemet választott.

A szállítási díj a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához, attól függően, hogy a Felhasználó milyen szállítási módot választ
ki.


1. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor
lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési
felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott
mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján
visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során
megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez
tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail
Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és
Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött
rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok
tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a
Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

1. Fizetés
Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes
fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van
arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a postai alkalmazottnak teljesítse készpénzben.
Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a
Szolgáltató OTP Bank NyRt.- nél vezetett 11732033-20024853-00000000 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás
esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a
megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
1. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel
együtt kinyomtatott számlát ad.

1. Szállítás

A szállítást a Szolgáltató a Felhasználó által megadott szállítási címre a Magyar Posta igénybevételével csomagként teljesíti a csomag
kiszállítását. A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a hétfőtől-péntekig, 08:00-16:00 óra között történik. Amennyiben Felhasználó
ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási
időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a Felhasználó a nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a szállító
következő napon még egyszer, megkísérli az átadást.

A terméknek a szállítótól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi
átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a szállító távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és
minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi dokumentum aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind
külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a
csomagolás vagy a termék).

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy
jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan
sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató
díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a
kézbesítőnek. Át nem vett, visszaküldött csomag esetén a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Felhasználóra terheli, újra küldését
kizárólag a csomag ellenértékének előre történő utalása esetén áll módjában ismételten elindítani.


1.9.Szállítási költségek

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre https://szatmarivetomag.hu/shop_contact.php?tab=shipping kattintva tájékozódhat a
Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.


1.10. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje készleten lévő termék esetén 1-3 munkanap.
E-mailben értesítjük, ha a rendelt termék bármelyike nincs raktáron, illetve hogy mikor várható a beérkezése.
Előre utalással történő fizetés esetén a megrendelt csomagot csak az áru ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezése
után áll módunkban átadni a futárszolgálatnak!

Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn
belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
Afogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési
időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni

1. Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon
vagy e-mailben értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre munkanapokon 08:00-17:00 óra és szombati napokon 08:00-17:00 óra
között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

6. Elállási jog
1. Elállási jog

1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre
vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,
telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári
napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail
illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül,
de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha
Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött
csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más
költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért
fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül
Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jogolyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére
szabtak;

7. Szavatosság
1. szavatosság

1. Kellékszavatosság

Felhasználó ma Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói
szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit.
Felhasználó m– választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék
hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a
Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a
szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
1. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Név:Szatmári Kft.

Cím:6500 Baja Dózsa György u. 66

E-mail: szatmarivetomag@gmail.com

2. Jótállás

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet
mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy
annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Szolgáltató a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a
Fogyasztó a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a
szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen,
vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a
Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit
kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó –
választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít
csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő
határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül
Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 5.1 és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
1. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

Levelezési cím: 6500 Baja Dózsa György u. 66

Telefonszám: +36 20 9567869

E-mail: szatmarivetomag@gmail.com


Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs
lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról
jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak
átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak
legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben
egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a
postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.


1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem
rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6001 Kecskemét Pf. 228.

- Bírósági eljárás kezdeményezése.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9. Egyéb
1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett,
egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak
hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

2. Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis –
bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek
megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: [2014. június 13.]
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el […]

Adatkezelési tájékoztató
Adat kezelés

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Szatmári Kft (6500 Baja Dózsa György út 66 a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel
a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szatmári Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
https://szatmarivetomag.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy címen.

A Szatmári Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató mindenkori megváltoztatására. Természetesen az esetleges
változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Szatmári Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szatmári Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szatmári Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@ekszervarazs.com elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Név: Szatmári Kft

Székhely: 6500 Baja Dózsa György út 66

Cégjegyzékszám: 03-09-106974

A bejegyző bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényyszék Cégbírósága

Adószám: 11578880-2-03

Telefonszám: +36 20 9567869

E-mail: szatmarivetomag@gmail.com

Weboldal: www.szatmarivetomag.hu

3 A kezelt személyes adatok köre

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név, e-mail cím, szállítási és
számlázási cím, telefonszám (mobil és/vagy vezetékes). Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia: teljes név,
e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil és/vagy vezetékes). Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat
kell a Vásárlónak megadni: név, e-mail cím.

3.1 Technikai adatok

A Szatmári Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg
és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szatmári Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A Szatmári Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről,
amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szatmári Kft az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a
kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így
nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi
látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.szatmarivetomag.hu weboldalát,
használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.szatmarivetomag.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú
szolgáltatás használatával a www.szatmarivetomag.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén
lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a
látogató nem törli őket.
Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A
Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható
hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes
hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az
AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-
kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja:
a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló
jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
3.4 Online rendeléshez és ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az webáruházban való vásárláshoz az első vásárlás alkalmával a felhasználónak meg kell adnia számlázási és szállítási adatait,
telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a
vásárló jelezheti hírlevél igényét is. Vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a vevő egyedi
azonosítója és jelszava jogosulatlan harmadik fél birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért nem vállalunk
felelősséget. A felhasználó e-mail címe megadásával hozzájárul, hogy technikai jellegű üzenetet küldjünk részére.
A regisztrált adatokat kérésre töröljük a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor érvényes, ha azt a felhasználó
e-mailben megerősíti.

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az webáruházban a regisztráció során is lehetőség van a hírlevél igénylésre, valamint az oldalsó Hírlevél boksz használatával
is. Ez utóbbi esetben a feliratkozás gombra kattintva felhasználó elfogadja, hogy hírlevelet küldjünk részére és ezt a hozzájárulást a
megadott e-mail címre küldött link-en erősíti meg. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.
3.6 A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
Az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, amelyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül
rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van,
a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági
statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült
adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idõ
látogató a rendszer technikai jogszabályi felhatalmazással 1 év
működéséhez ill. önkéntes hozzájárulással
regisztráció kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás 3 év
vásárló megrendelésből eredő jogszabályi kötelezettség 5 év
szerződéses kötelezettségek ill. önkéntes hozzájárulás számviteli bizonylatok
teljesítése esetében 8 év
hírlevél igénylő marketing célú kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás visszavonásig
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A Szatmári Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön
értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szatmári Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a
kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a
szavazás során generálódnak és melyeket a www.ekszervarazs.com rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként
rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,
illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolható.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Unas Online Kft.
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36-99/200-200, E-mail cím: unas@unas.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a tárhelyszolgáltatói, rendszergazdai feladatokat lát el,valamint a
webáruház technikai háttérrendszerét biztosítja és a személyes adatok tárolását végzi, azok megismerésére nem jogosult.
Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az
Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.


8.1 Tájékoztatáshoz való jog
A Szatmári Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra
vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szatmári Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok
kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szatmári Kft indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz
való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szatmári Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy
az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Szatmári Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2021. 12. 21.